Posts Tagged “hoàng huy pruksa town”

Dự án Hoàng Huy Pruksa Town

By |

Dự án Hoàng Huy Pruksa Town

Dự án Hoàng Huy Pruksa Town là dự án khu đô thị giá rẻ chất lượng cao được thực hiện bởi chủ đầu tư Tập đoàn Tài chính Hoàng Huy liên doanh với Tập đoàn Pruksa Thái Lan. Tổng quy mô dự án là 20, 68 ha với 2 480 căn hộ chia thành 11…

Read more »