Posts Tagged “tinh thành quốc tế”

Dự án Tinh Thành Quốc Tế

By |

Dự án Tinh Thành Quốc Tế

Dự án Tinh Thành Quốc Tết có quy mô hơn 4 ha, được thực hiện bởi hai công ty là Công ty CP Xây dựng và Phát triển Đầu tư Hải Phòng và Công ty TNHH Đầu tư Khải Đệ. Dự án được xây dựng trong khu đô thị Cựu Viên, Kiến An, Hải Phòng…

Read more »