Archive For The “Nhà đất” Category

Những yếu tố sẽ gì chi phối thị trường bất động sản đầu tư?

By |

Những yếu tố sẽ gì chi phối thị trường bất động sản đầu tư?

Trong một hội thảo gần đây, có một nhận định cho rằng, những xu hướng hình thành và góp phần tác động đến thị trường bất động sản nghỉ dưỡng như: thu nhập, dân số, vui chơi giải trí… Đầu tiên, dân số Việt Nam đang tăng, song song với mức thu nhập bình quân…

Read more »

5 Cách Marketing online cho bất động sản

By |

5 Cách Marketing online cho bất động sản

Làm Marketing online cho bất động sản đòi hỏi bạn phải có kiến thức để triển khai các chiến dịch, nắm bắt được xu thế thị trường, dự đoán được những thay đổi để có thể đi trước so với đối thủ cạnh tranh. Ngành bất động sản là một ngành khá đông nhân viên…

Read more »